World Smart College (WSC)

Elk mens is uniek, heeft talent en is als een kostbare diamant! Door kennis te delen en krachten te verenigen, kunnen we onze samenleving beter maken. Wij zijn van mening dat iedereen onderdeel is van deze samenleving en dus hierin moet kunnen participeren. Vanuit deze gedachte werkt World Smart College. Wij zijn een non-profitorganisatie met een sociaal –maatschappelijk oogmerk die zich inzet om talentvolle mensen zonder baan een kans te bieden zich persoonlijk en professioneel te versterken. Hiervoor hebben wij in samenwerking met organisaties uit het bedrijfsleven en de overheid innovatieve programma's ontwikkeld. In deze programma's begeleiden wij op verschillende gebieden deze talentvolle mensen in hun eigen ontwikkelingsproces naar een plek op de arbeidsmarkt. We bieden de volgende programma's: World Smart College Taal, World Smart College 4 Kids en World Smart College Event Company.

Onze missie

Onze missie is de economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid van talentvolle werkzoekenden, vrouwen, jongeren en immigranten te bevorderen. Hiervoor zorgen wij door innovatieve programma's aan te bieden waarin onderwijs, praktijkervaring en persoonlijke coaching aan bod komt. Op deze manier kan iedereen zich optimaal ontwikkelen.

Onze visie

In onze visie is de drieslag van een intensieve taalcursus, een korte vakopleiding en de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden een ideale manier om afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Daarom maken wij gebruik van een breed zakelijk netwerk. Wij werken in Amsterdam samen met DWI (Dienst Werk en Inkomen), het bedrijfsleven en het ROC van Amsterdam aan talentontwikkeling en zelfredzaamheid.

World Smart College Taal

Talenten zichtbaar maken van "onzichtbaar talent"

World Smart College Taal (WSC Taal) is een competentiegericht educatie- en taaltraject van zeven maanden waarbij de deelnemers hun sociale en werknemersvaardigheden kunnen ontwikkelen en vergroten. Hiermee bereiden ze zich goed voor op de Nederlandse arbeidsmarkt en kunnen bedrijven en organisaties van hun kant weer volop gebruikmaken van deze unieke talenten.

Wat houdt het programma van WSC Taal in?

Wij zien dat veel migranten onder aan de sociale ladder beginnen na aankomst in Nederland. Zij zijn vaak hoog opgeleid, maar omdat zij de Nederlandse taal nog niet beheersen, participeren zij niet in het sociale leven en op de arbeidsmarkt. Hierdoor raken zij in een isolement en blijven hun talenten onbenut en onzichtbaar.

World Smart College wil deze groep ondersteunen en begeleiden naar een betere toekomst. Wij bieden een uniek en innovatief programma World Smart College Taal aan waarin deze talentvolle migranten hun talenten kunnen ontwikkelen, hun competenties kunnen vergroten en waar ze zich goed kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. In samenwerking met het bedrijfsleven, gemeente en hoge scholen bieden wij een vruchtbare omgeving waar zij de Nederlandse taal kunnen leren en oefenen in de praktijk en hun sociale en werknemersvaardigheden kunnen ontwikkelen. Onder begeleiding van professionals leren zij kennis en vaardigheden die zij meteen in de praktijk brengen. In teams werken ze met elkaar samen om sociale programma's te ontwikkelen voor diverse projecten. Hierdoor krijgen zij weer de kans om hun talenten te gebruiken en zichtbaar te maken. Elke deelnemer binnen WSC Taal maakt zijn of haar eigen talent nog eens extra zichtbaar via de digitale media. Zo vergroot de kans van slagen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Meer informatie kunt u vinden op de website van World Smart College ( www.worldsmartcollege.nl ).

Go to top